Kleurloos

Impregneren van hout : KLEURLOOS

Offerte aanvragen voor verduurzamen van hout

Het procédé PREV CONSTRUCT in onze goedkeuring verleent aan het hout een preventieve bescherming tegen:

• blauwschimmels
• houtaantastende zwammen 
• larven van houtaantastende insecten

Gebruiksklassen:

Het hout behandeld, in onze installatie, volgens bovenstaande procédés kan respectievelijk in de volgende gebruiksklassen gebruikt worden:

ATG Gebruiksklasse 1: Hout voor binnen in voortdurend droge omgeving.

procédés B/O3 en A1/O3 
ATG Gebruiksklasse 2: Hout niet in grondcontact en normaal niet blootgesteld aan weersinvloeden, noch aan uitloging. Een tijdelijke bevochtiging is echter mogelijk.
procédés A2.1/O3 en A2.2/O3

ATG Gebruiksklasse 3: Hout blootgesteld aan weersinvloeden en/of aan condensatie, maar niet in grondcontact.

procédés A3/O3 en C1/O3

Product:

Impregneren met het produkt PREV CONSTRUCT heeft volgende eigenschappen:

• watergedragen micro-emulsie
• actief tegen houtvretende insecten
• efficiënt tegen schimmels, zwammen en verrotting
• reukloos
• onontvlambaar
• kleurloos
• behandeld hout mag binnen gebruikt worden
• toegelaten door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
onder het nummer: 3008 B
• gehomologeerd door B.V.H.B. onder het nummer 19/904
• algemene technische goedkeuring onder het nummer ATG 09/2790

Inhoud van de ketel:

• lengte max 12m
• hoogte max. 1m (als pakket 1,2 breed is.)
• hoogte max. 1,2m (als pakket 1m breed is)

Lading:

Er wordt steeds rekening gehouden met de homogeniteit van de lading, wat betreft de houtsoort, de vochtigheid ervan, als voor wat betreft de sectie.
Tussen de verschillende lagen worden houten latten gestoken.

Behandeling:

Procédé O3 : behandeling door dubbel vacuüm in autoclaaf
Het hout wordt volgens volgende cyclus geïmpregneerd : voorvacuüm (alle lucht wordt uit de buitenste houtcellen verwijderd, waardoor de indringing van het product wordt verbeterd), vulling van de autoclaaf door zuiging van de behandelingsoplossing, toepassen van een hydraulische of pneumatische overdruk, terugdringing van de oplossing, eindvacuüm. De cyclus is aan de verdunning van de oplossing en aan de eigenschappen van het hout aangepast.

Belangrijk:

De achteraf vrijgekomen delen, ten gevolge van verdere bewerking (korten, schaven, boren….) van het hout, dienen te worden nabehandeld met een verenigbaar produkt dat in dezelfde gebruiksklasse werd gehomologeerd. Het behandelde hout moet minimaal gedurende 24 uren tegen regen- en sneeuwval beschermd worden.

Kenmerken van het behandelde hout met PREV CONSTRUCT:

Na droging (houtvochtigheid lager dan 20%):

· ondergaat het behandelde hout geen uitzichtverandering
· oefent het behandelde hout geen nadelige invloed uit op metalen (koper, zink) en andere bevestigingsmiddelen
· vereist zijn manipulatie geen speciale voorzorgen;
· mag het hout met alle gewone bouwmaterialen in contact komen (metalen, poreuze materialen,...);
· kan het geen vlekken veroorzaken noch op pleisterwerk noch op bekledingen;
· kan men er alle gewone afwerkingen op toepassen;
· is het verenigbaar met alle gewone houtlijmen (fenool-, amino-, polyurethaanlijmen …).

De verkoopstoelating afgeleverd door het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat geen bijzondere beperkingen.

Het is echter niet aanbevolen dat behandeld hout in contact komt met voedingswaren.

Kwaliteitsbeheer en ATG – attest:

Onafhankelijk van het procédé en de gebruikstechnieken, beschikt ons station over bevoegd personeel om de kwaliteit van de productie te garanderen.
Onze firma levert dan ook een certificaat af aan de klant dat de zekerheid geeft dat het hout op de juiste manier behandeld werd. Het hout krijgt een levensduur van ruim 30 jaar.
De doeltreffendheid van onze behandelingen wordt periodiek door een erkend onafhankelijk organisme onderzocht (Seco); de frequentie van deze controles (om de 3 maanden) en het protocol ervan maken deel uit van de overeenkomst van de externe controle van ons station. De gespecialiseerde instelling TCHN, het technisch centrum voor de houtnijverheid, onderzoekt regelmatig behandelde houtstalen, op vereiste geabsorbeerde hoeveelheid product, volgens de door ons toegepaste gebruiksklasse.

Kleurloos

Kleurloos

Meer info